portait
Pro Senectute Aargau - Fondacioni për pleqërinë
Jemi në shërbimin Tuaj


Pro Senectute është ekspertja për çështjet e moshës.

Fusha e veprimtarisë sonë përfshin:

Këshillim social dhe ndihmë financiare individuale
Financa, shëndet, stili i jetës, banim, përkujdesje, këshillim në raste demence

Ndihmë në shtëpi
Ndihmë në punët e shtëpisë, shërbim përkujdesjeje, për ushqim, për administrim, për deklarim taksash

Organizim i kohës së lirë
Sport dhe lëvizje, edukim dhe kulturë, ekskursione dhe pushime, takime

Ofertat tona janë në dispozicion për të gjithë personat mbi moshën 60 vjeç në Kantonin Aargau.

Pro Senectute Aargau angazhohet për një pleqëri të vetëvendosur dhe të denjë për të jetuar si dhe për solidaritetin midis brezave.


Pro Senectute Aargau
Geschäftsstelle
Suhrenmattstrasse 29
5035 Unterentfelden

062 837 50 70
info@ag.prosenectute.ch


© 2004-2018   Pro Senectute Kanton Aargau